Dosya

Genelde etiket tasarımlarının ve yazıcı işlemlerinin yapıldığı dosyadır.

Yeni

Ctrl+N

Yeni etiket tasarım sihirbazını çalıştırır. bakınız

Ctrl+O

Var olan etiket tasarımını yükler.

Kaydet

Ctrl+S

Etiket tasarımında yapılan değişikliği kayıt yapar.

Farklı Kaydet

 

Etiket tasarımını farklı bir isimde çoğaltır.

Ön izleme

Ctrl+R

Etiket tasarımının baskı ön izlemesi.

Yazdır

Ctrl+P

Etiket tasarımını yazdırır. bakınız

 

Açıklama

 

Etiket tasarımı için herhangi bir açıklama girilir.

Kapat

 

Programı kapatır.