Düzenle

Etiket tasarımındaki nesneleri kopyala, yapıştır gibi eylemlerin yapıldığı menüdür.

Geri al

Ctrl+Z

Tasarımda bir önceki işleme döner.

Tekrarla

Ctrl+Y

Tasarımdaki işlemi tekrarlar.

Kes

Ctrl+X

Tasarımdaki nesneyi keserek hafızaya alır.

Kopyala

Ctrl+C

Tasarımdaki nesneyi hafızaya alır.

Yapıştır

Ctrl+V

Kesilen veya kopyalanan nesneyi çoğaltır.

Sil

Del

Seçilen nesneyi siler.

 

Hepsini sil

 

Tasarımdaki tüm nesneleri siler.

Hepsini seç

Ctrl+A

Tasarımdaki tüm nesneleri seçer.