Açıklama: *                   Yazdır

Etiketlerin yazdırıldığı bölümdür.

 

Yazıcı

İşletim sisteminde yüklü tüm yazıcılar burada listelenir ve herhangi bir yazıcı seçilir.

Kaynak

Bazı yazıcılarda birden fazla kâğıt tepsisi bulunabilir. Bunların arasında seçim yapın.

Kopya

Yazıcıda her sayfa kaç kopya çıkacağını belirtir.

Etiket Sayısı

Veritabanı bağlantısı yoksa buradaki sayı kadar etiket basılır.

Bağlantı varsa veri tabanında bulunan kayıt sayısıdır.

Her Etikette Tekrarlanan Sayısı

Sadece veri tabanı bağlantısı olduğunda geçerlidir. Veriden okutulacak Etiket Tekrar Alnın boşsa geçerlidir.

Veriden Okunacak Etiket Tekrar Alanı

Sadece veri tabanı bağlantısı olduğunda geçerlidir.  Seçilen alan 0 (sıfır) veya daha küçük olduğunda en az 1 (bir) adet basılır. Alan 1.5 gibi bir sayı içeriyorsa 1 adet basılır.

Sağ taraf etiket tasarımı

Burada etiket şeklinin üzerine basılarak istenilen satır veya sütundan etiket basmaya başlanır.