*                   Dairesel Metin

Dairesel metin tek satırlık yazının bir elips içine yazılmasıdır. Boyutlarıyla oynayarak yazının açısını değiştirebilirsiniz.

Özellikleri:

Özelliklerini tasarım ekranında çift tıklayarak değiştirebilirsiniz. Özellikleri programda 3 sekmeye ayrılmıştır

 

Yazı Tipi:

Font

 

Adı

İşletim sisteminde bulunan veya sonradan yüklenen tüm yazı tiplerini seçebilirsiniz.

Boyut

Punto olarak istenilen ölçüde yazı büyüklüğü ayarlanabiliniz.

image006.jpg Bold (Kalın)

Yazıtipini kalın yapar.

image007.jpg Underline (Altı çizili)

Yazıtipini altı çizili yapar

image008.jpg Italik (Eğik)

Yazıtipini eğik yapar.

image009.jpg Strikethrough (Üstü çizili)

Yazıtipinin üstünü çizer

image010.jpg Renk

Yazıtipinin rengini değiştirir.

image011.jpg Zemin Renk

Yazının içinde olduğu alanın rengini değiştirir.

Elips

Bu alan seçili olursa yazı elips içine alınır.

Harfler Arası Otomatik

Bu alan seçili olursa yazı eşit olarak elips içine dağıtılır.

Merkeze Uzaklık Otomatik

Bu alan seçili olursa merkeze uzaklık yazı boyuna göre otomatik hesaplanır.

 

Kaynak:

Kaynak sekmesi üç bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler.

Ekran

 

Bu bölümde serbest yazılar yazmak içindir.

Database

image019.jpg

Bu bölümde veri tabanındaki alanları bağlayabilirsiniz. Alanlar sütununa tıkladığınızda veri tabanındaki tüm alanlar gelir, bu alanlardan sayısal, tarih veya metin alanlarını seçebilirsiniz.

Sayısal ve tarih alanlarını biçimlendirmek için “Format” tuşuna basarak alana türüne uygun hazır formatlardan veya istenilen format “Diğer” seçilerek verilebiliniz.

 

image020.jpg

 

 

 

Script

image021.jpg

 

Bu bölümde özel işlemler için kullanılır.  Birden fazla data alanını eklemek, data alanlarını toplamamak veya yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi data alanlarının önüne veya sonuna yazılar yazmak gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Formül tuşuna basıldığında yapıla bilinecek işlemler ekrana gelir ve sizi yönlendirir.

 

image022.jpg

 

 

Pozisyon:

Bu sekmede yazının içinde bulunduğu dikdörtgen alanının koordinatları yüksekliği, genişliği ve açısı gibi değerleri değiştirebilirsiniz.

X

Yazı dikdörtgenin etiketteki x veya sol üst başlangıç yeri.

Y

Yazı dikdörtgenin etiketteki y veya alt bitiş yeri.

Genişlik

Yazı alanının genişliği.

Yükseklik

Yazı alanının yüksekliği.

Açı

Yazı alanının 0..360 arası açısı.

Kılavuz Çizgisini Göster

Bu alan seçili olduğunda yazılan metin etrafında elips çizilir.

Ters

Bu alana seçili olduğunda metin ters yazılır.

Harf Aralığı

İki harf arasındaki mesafe ölçüsüdür.

Dışa Uzaklık

Daire veya elipse göre yazının merkeze uzaklığı.