skip to Main Content

Ürün ve firma tanıtım reklamları gündelik yaşantımızın bir parçası konumundadır. Pazarlamanın temel bileşenlerinden olan reklamlar, ürününüzün üretiminden pazara sunulmasına kadar olan süreçlerde önemli rol oynar. Bu tanıtım araçlarında biri de dergi gazete reklamlarıdır. Pazarlama faaliyetlerinizin etkin biçimde yapabilmeniz için profesyonel reklam ve ilan tasarımı yapıyoru. AYrıca çalışmaların yayınlanmasını sağlıyoruz.

reklam ilan tasarımı

Reklam ve ilan tasarımı, ürüne aşinalık kazandırması, tanıtılması, kullanımın sağlanması amaçlarını güder. Reklamlar, ürün odaklı olabildiği gibi markanıza değer katar. Marka farkındalığı yaratır. Kurumsal olarak imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olur.

Bir dergiye reklam veriyorsanız, reklamın hedef kitlenize ulaşmasında ve istediğiniz etkiyi bırakmasını, mesajınızın iyi verilmesini istersiniz. Bunun yoluda iyi bir grafik tasarımından geçer.

Ürün ve firma ilan tasarımlarınızı, ilgi çekici, şaşırtıcı, özgün ve yaratıcı bir tasarımla hazırlıyoruz. Doğru zamanda ve doğru yayınlara (gazete, dergi vs)  film çıkışı yada dijital ortamda teslim ediyoruz.

Reklam-ilan çalışmaları, firmalar açısından tüketiciye ulaşmanın en verimli yoludur. Oldukça hesaplıdır.  Satışlarınızın ve buna bağlı olarak üretim kapasitenizi artırır. Firmanızın reklam tanıtımları aracılığıyla büyümesi anlamına da gelmektedir. Firmanızın marka ve ürün konseptine uygun etkili reklam tasarımı, tüketicinin satın alım tercihinde önemli bir etken olacaktır.

Bizler, ilan vereceğiniz gazete yada dergi için uygun ölçülerde bir reklam çalışması hazırlıyoruz. Bunu uygun formatlarda dergi-gazeteye gönderip yayınlanmasını sağlıyoruz.

Dergi reklamları, okuyucuların dikkatini çekmede oldukça başarılıdır. Dergiler, kendine özgü konuları içerir. Kendine özgü bir müşteri kitlesi vardır. Özenli bir okuyucu kitlesini hedefler. Hedef kitlenize uygun dergi seçimi çok önemlidir. Dergiler ve dijital dergiler için istediğiniz etkiyi yaratacak tasarımlar için bizimle iletişime geçiniz.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
Ara