banner04
main04
Barkod Standartlar?
mail
line

Farklı amaçlar için kullanılmak amacı ile  oluşturulmuş bir çok barkod standartı bulunmaktadır. Barkod standartları kodun içeriği,  kaç karakter olacağı, içerebileceği karakterler (numerik, alfanümerik) özelliklerini içerir.  Aşağıda belli başlı barkod standartları anlatılmıştır.

  • EAN
  • UPC
  • Code 128
  • Code 39
  • Code 39 (Extended)
  • Interleaved 2-of-5
  • Codabar

EAN
EAN kendi içinde çeşitli standartlara sahiptir. EAN 13, perakende ve  uluslarası satışlarda kullanılır. Sadece nümerik  ve 13 haneden oluşur. İlk üç hanesi firma kodu, sonraki dört hanesi firma kodu, sonraki beş hanesi ürün kodu ve son karakter kontrol karakteridir.  Aşağıda EAN-13 kod dizilişi görülmektedir. Örnekde  ülke kodu olarak Türkiye verilmiştir.

EAN kodu rastgele kullanımlı bir kod değildir. EAN-13 kodunun TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği) bünyesine bulunan Mal Numaralandırma Merkezine yapılacak başvuru ile alınmaktadır.  EAN-13, neredeyse tüm perakende ürünlerde  kullanılmaktadır.

EAN-8, ürüne özel verilen koddur. EAN-8  dizilimi aşağıda verilmiştir. Ülke kodu içermek. 8  haneli nümerik kodlamadan oluşur. Ürün kodu TOBB  tarafından verilir.

EAN için ülke kodları aşağıda  verilmiştir:

Ülke Kodu

Açıklama

00-13  

USA & Canada

20-29  

reserved for local use (store/warehouse)

30 -37

France

400-440

Germany

45  

Japan

46  

Russian Federation

471  

Taiwan

474  

Estonia

475  

Latvia

476

Azerbeycan

477  

Lithuania

479  

Sri Lanka

480  

Philippines

482  

Ukraine

484  

Moldova

485  

Armenia

486  

Georgia

487  

Kazakhstan

489  

Hong Kong

49  

Japan

50  

UK

520  

Greece

528  

Lebanon

529  

Cyprus

531  

Macedonia

535  

Malta

539  

Ireland

54  

Belgium & Luxembourg

560  

Portugal

569  

Iceland

57  

Danmark

590  

Poland

594  

Romania

599  

Hungary

600-601

South Africa

609  

Mauritius

611  

Morocco

613  

Algeria

619  

Tunisia

622  

Egypt

625  

Jordan

626  

Iran

64  

Finland

690-692

China

70  

Norway

729  

Israel

73  

Sweden

740-745

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica & Panama

746  

Republica Dominicana

750  

Mexico

759  

Venezuela

76  

Switzerland

770  

Colombia

773  

Uruguay

775  

Peru

777  

Bolivia

779  

Argentina

780  

Chile

784  

Paraguay

785  

Peru

786  

Ecuador

789  

Brazil

80 -83

Italy

84  

Spain

850  

Cuba

858  

Slovakia

859  

Czech

860  

Yugoslavia

869   

Turkey

87  

Netherlands

880  

South Korea

885  

Thailand

888  

Singapore

890  

India

893  

Vietnam

899  

Indonesia

90-91

Austria

93  

Australia

94  

New Zealand

955  

Malaysia

977  

Uluslararası periyodik yayınlar için

978  

Uluslarası Standart Kitap Numarası

979  

Uluslararası müzik numarası

980  

Refund receipts

99  

Coupons


UPC
UPC (Universal Product Code),  ilk en geniş uygulamaya sahip barkod standartıdır.  Satışa sunulan ürünlerin standart kodlaması için  kullanılır. EAN, UPC standartının bir ürünüdür. 10  nümerik haneden oluşur. İlk beş hane, firma kodu,  sonraki beş karakter ise ürün kodunu ifae eder. UPC-A ve UPC-E en çok kullanılan standartlardır.

Code 128
Alfanumerik kodlamaya sahip  bir standarttır. Code 128, ürün kodu dışında, barkod içinde farklı bilgilerin tutulması amacı  ile oluşturulmuştur. Code128 barkodu ile ağırlık, tarih, ölçüm sonuçları, lokasyon, raf adres  bilgileri tutulabilir. Code 128 ile ürünün özelliklerini veya farklı bilgileri çok kolay  barkod olarak basabilirsiniz. Alfanumerik kodlama  yapılabilir. Code 128, üç alt bileşeni  bulunmaktadır. Bu bileşenler çeşitli karakter setlerini içerir. 128 karakteri kullanabileceğiniz geniş bir karakter setine sahiptir.

Code 39
Alfanumerik kodlamaya sahip  bir standarttır. 26 büyük harf, 10 rakam ve 7 özel  karakter kodlamasına göre tasarlanmıştır. Açık ve  basit bir kodlama yapısına sahiptir. Okuyucular tarafından çok kolay okuma yapılabilecek bir  kodlama yapısına sahiptir. Genellikle uzunluk olarak fazla yer kaplarlar. Aşağıda örnek olarak görülmektedir:

Code 39 (Extended)
Code 39 ile aynı yapıda, fakat 128 karakterlik bir ASCII tablosuna  sahiptir.

Interleaved 2-of-5
Sadece nümerik karakter kodlamasına sahiptir. Kodlamada kullanılacak karakter sayısı çift sayıya denk  gelmelidir. Yani 6,10,12 haneli, çift sayı olan  kodlama uzunluğu kullanılabilir. Aşağıda örnek  olarak görülmektedir:

Codabar
Codabar daha çok kütüphane,  tıbbı endüstride kullanılan bir kodlama standartıdır. Nümerik karakterleri, kontrol  karakterlerini ve başlangıç/son (start/stop)  karakterlerini barındırabilir. Codabar, aynı  zamanda USD-4, NW-7 veya 2-of-7 code olarak da  adlandırılır.

bottom