skip to Main Content

Barkod Etiket Pro’da kullanılan bazı formüller

Barkod etiket programı oldukça esnektir. Çok sayıda matematiksel formülü uygulayabilir ve bunu yazıcınızdan seri bir şekilde yazdırabilirsiniz.

Bunlar yazıdan sayıya, sayıdan yazıya, saat, gün, dakika ve tarih damgası, parabirimi kuruş formatlama, rasgele sayı üretme, sayı yuvarlama, döviz çevirme, mantıksal değer atama, büyük veya küçük harfe çevirme, soldan veya sağdan kırpma, otomatik sayaç gibi formüllerdir.


Formüllerin nasıl yazıldığını ve nasıl sonuç ürettiğini aşağıdaki örneklerimizden görebilirsiniz.

Tür dönüşüm:

SAYIDANYAZIYA(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve sayısal alanı metin alanına çevirir.

Örnek: SAYIDANYAZIYA(123.45) =123.45

TAMSAYIDANYAZIYA(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve tam sayısal alanı metin alanına çevirir.

Örnek: SAYIDANYAZIYA(123) =123

YAZIDANSAYIYA(metin)

Tek metin parametre alır ve metni sayıya çevirir.

Örnek: YAZIDANSAYIYA(‘123,45’)=123.45

YAZIDANTAMSAYIYA(metin)

Tek metin parametre alır ve metni tam sayıya çevirir.

Örnek: YAZIDANTAMSAYIYA(‘123’)=123

Zaman:

 

AY( TARIH )

Tek tarih parametresi alır ve geriye tarihin ayını verir.

Örnek: AY( TARIH )=3 gibi

DAKIKA(tarihsaat)

Tek tarih parametresi alır ve geriye tarihin dakikasını verir.

Örnek: AY( TARIH )=55 gibi

GUN(tarihsaat)

Tek tarih parametresi alır ve geriye tarihin gününü verir.

Örnek: AY( TARIH )=13 gibi

SAAT

Herhangi bir parametre almaz. Geriye saat verir.

Örnek: 12:15:33 gibi.

SANIYE

Tek tarih parametresi alır ve geriye tarihin saniyesini verir.

Örnek: AY( TARIH )=55 gibi

TARIH

Herhangi bir parametre almaz. Geriye tarih verir.

Örnek: 25.03.2012 gibi.

YIL(TARIH)

Tek tarih parametresi alır ve geriye tarihin yılını verir.

Örnek: AY( TARIH )=2012 gibi

Matematik:

 

EUROYAZ(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye formatlı şekilde döndürür.

Örnek:  EUROYAZ(125.33) = € 125,33

KURUSYAZ(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve sayının virgülden sonraki kuruş bölümünü döndürür.

Örnek: KURUSYAZ(12.44)=44

MOD(sayı,sayı)

İki sayısal parametre alır ve geriye birinci sayısının ikinci sayıya bölümünden kalanını verir.

Örnek: MOD(12,5)=2

POZITIF(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye sayının mutlak değerini döndürür.

Örnek:  EUROYAZ(-5) = 5

RASTGELE(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye verilen sayıya kadar bir sayı döndürür.

Örnek:  EUROYAZ(12) = 5

SAYIFORMATLA(metin,metin, sayı)

İki metin ve tek sayı parametre alır ve verilen değerlere göre sayıyı formatlar.

Örnek: SAYIFORMATLA(#0,’ TL’, 125456.45)=125.456 TL

TAMYAZ(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye sayının tam kısmını döndürür.

Örnek: TAMYAZ(12.56)=12

TLYAZ(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye 2 kuruş haneli TL formatlı olarak döndürür.

Örnek: TLYAZ(125.35)=125,35 TL

USDYAZ(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye 2 kuruş haneli $ formatlı olarak döndürür.

Örnek: TLYAZ(125.35)=$ 125,35

YUVARLA(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye tam sayı döndürür.

Örnek: YUVARLA(12.43)=12

YUVARLA(12.55)=13

Sorgulama:

EGER(mantıksal, metin, metin)

Bir mantıksal 2 metin parametre alır ve mantıksal değer doğruysa ilk metin parametresini yanlışsa ikinci metin parametresini döndürür.

Örnek: EGER(1>0, ‘DOĞRU’, ‘YANLIŞ’)=DOĞRU

Formül:

ENBUYUK(sayı,…)

Birden fazla sayısal değer alır ve büyük sayıyı geri döndürür.

Örnek: ENBUYUK(12,5,41)=12

ENKUCUK(sayı,…)

Birden fazla sayısal değer alır ve küçük sayıyı geri döndürür.

Örnek: ENBUYUK(12,5,41)=5

ORTALAMA(sayı,…)

Birden fazla sayısal değer alır ve ortalamasını sayıyı geri döndürür.

Örnek: ORTALAMA(12, 5,4)=7

TOPLA(sayı,…)

Birden fazla sayısal değer alır ve sayıların toplamını  geri döndürür.

Örnek: TOPLA(12,5,41)=21

Metin:

BUYUKHARF(metin)

Tek metin parametresi alır ve geriye verilen metin değeri büyük harflere çevirerek döndürür.

Örnek: BUYUKHARF(‘metin’)=METİN

KIRP(metin)

Tek metin parametre alır ve geriye verilen metin değerin solundan ve sağındaki boşlukları siler.

Örnek: KIRP(‘  metin’)=metin

KOPYALA(metin, sayı, sayı)

Bir metin ve iki sayısal değer alır. Verilen metin değeri 1. Sayısal değerden başlayarak 2. Sayısal değer kadar kopyalayarak döndürür.

Örnek: KOPYALA(‘Barkod Etiket Pro’,1,6)=Barkod

KUCUKHARF(metin)

Tek metin parametresi alır ve geriye verilen metin parametresini küçük harflere çevirerek verir.

Örnek: KUCUKHARF(‘Metin’)=metin

SAGDANKIRP(metin)

Tek metin parametresi alır ve geriye verilen metin değerinin sağındaki boşlukları silerek verir.

Örnek: SAGDANKIRP(‘metin    ‘)=metin

SOLDANKIRP(metin)

Tek metin parametresi alır ve geriye verilen metin değerinin solundaki boşlukları silerek verir.

Örnek: SAGDANKIRP(‘   metin‘)=metin

SAGDANKOPYALA(metin,sayı,sayı)

Bir metin ve iki sayısal değer alır. Verilen metin değeri 1. Sayısal değerden sağdan başlayarak 2. Sayısal değer kadar kopyalayarak döndürür.

Örnek: SAGDANKOPYALA(‘Barkod Etiket Pro’,10,1)=Etiket Pro

SAGDAN(metin,sayı)

Bir metin ve bir sayısal değer alır. Verilen metin değeri en sağından sayısal değer kadar kopyalayarak döndürür.

Örnek: SAGDAN(“Barkod Etiket Pro”,5)=t Pro

SOLDAN(metin,sayı)

Bir metin ve bir sayısal değer alır. Verilen metin değeri en solundan sayısal değer kadar kopyalayarak döndürür.

Örnek: SOLDAN(“Barkod Etiket Pro”,5)=Barko

SAGINADOLDUR(metin,metin,sayı)

İki metin, bir sayısal değer alır. Verilen 1.metin değerin sağına verilen sayısal değer kadar toplam olacak şekilde ekleyerek döndürür.

Örnek: SAGINADOLDUR(“ABC”,”0″,10)=ABC0000000
Örnek: SAGINADOLDUR(SAYAC(1,1),”0″,5)=10000

SOLUNADOLDUR(metin,metin,sayı)

İki metin, bir sayısal değer alır. Verilen 1.metin değerin soluna verilen sayısal değer kadar toplam olacak şekilde ekleyerek döndürür.

Örnek: SOLUNADOLDUR(“ABC”,”0″,10)=0000000ABC
Örnek: SOLUNADOLDUR(SAYAC(1,1),”0″,5)=00001

Sayaçlar:

SAYAC(sayı,sayı)

İki sayısal değer alır ve ilk değerden başlayarak ikinci değer kadar artırarak geriye sayış döndürür.

SAYAC her etiket tekrarı için aynı sayısı döndürür.

Örnek: SAYAC(1,1)

SAYACGENEL(sayı,sayı)

İki sayısal değer alır ve ilk değerden başlayarak ikinci değer kadar artırarak geriye sayış döndürür.

SAYACGENEL her etiket tekrarı için farklı sayı döndürür.

Örnek: SAYACGENEL(1,1)

#ETIKETNO

Parametre almaz ve etiket tekrarına bakmadan baskıda o etiketin numarasını verir.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
Ara