skip to Main Content

Barkod Etiket Programında Formül Yazmak

Formül aracı Barkod Etiket Pro’ nun en göze çarpan

özelliğidir. Formül yapıcı sayesinde bir kaç alan birbirine eklenebilir, tarih
saat gibi zaman işlemleri yapılabilir veya veri alanları birbiriyle aritmetik
işlemler yapabilirsiniz

Formül aracına destekleyen herhangi bir nesne üzerine çift
tıkladıktan sonra kaynak sekmesinden script seçilerek ulaşılır.

Veri alanları ve fonksiyonlar diye iki ana gruba
ayrılmıştır.

Veri Alanları:

Örnekler:

DATA.BARKOD&DATA.DEPARTMAN

Barkod ve departmana alanlarını birleştirir.

DATA.KALAN+DATA.SATIS FIYATI

Kalan ve satış fiyatı alanlarını toplar.

‘Satış Fiyatı: ‘&DATA.SATIS FIYATI

Satış fiyatı alanının önüne ekleme yapar.

BUYUKHARF(DATA.ADI)

Adı alanını büyük harfe çevirir.

Fonksiyonlar

Tür dönüşüm

SAYIDANYAZIYA(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve sayısal alanı metin alanına çevirir.

Örnek: SAYIDANYAZIYA(123.45) =123.45

TAMSAYIDANYAZIYA(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve tam sayısal alanı metin alanına
çevirir.

Örnek: SAYIDANYAZIYA(123) =123

YAZIDANSAYIYA(metin)

Tek metin parametre alır ve metni sayıya çevirir.

Örnek: YAZIDANSAYIYA(‘123,45’)=123.45

YAZIDANTAMSAYIYA(metin)

Tek metin parametre alır ve metni tam sayıya çevirir.

Örnek: YAZIDANTAMSAYIYA(‘123’)=123

Zaman:

AY( TARIH )

Tek tarih parametresi alır ve geriye tarihin ayını verir.

Örnek: AY( TARIH )=3 gibi

DAKIKA(tarihsaat)

Tek tarih parametresi alır ve geriye tarihin dakikasını verir.

Örnek: AY( TARIH )=55 gibi

GUN(tarihsaat)

Tek tarih parametresi alır ve geriye tarihin gününü verir.

Örnek: AY( TARIH )=13 gibi

SAAT

Herhangi bir parametre almaz. Geriye saat verir.

Örnek: 12:15:33 gibi.

SANIYE

Tek tarih parametresi alır ve geriye tarihin saniyesini verir.

Örnek: AY( TARIH )=55 gibi

TARIH

Herhangi bir parametre almaz. Geriye tarih verir.

Örnek: 25.03.2012 gibi.

YIL(TARIH)

Tek tarih parametresi alır ve geriye tarihin yılını verir.

Örnek: AY( TARIH )=2012 gibi

Matematik

  EUROYAZ(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye formatlı şekilde döndürür.

Örnek:  EUROYAZ(125.33) = € 125,33

KURUSYAZ(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve sayının virgülden sonraki kuruş
bölümünü döndürür.

Örnek: KURUSYAZ(12.44)=44

MOD(sayı,sayı)

İki sayısal parametre alır ve geriye birinci sayısının ikinci sayıya
bölümünden kalanını verir.

Örnek: MOD(12,5)=2

POZITIF(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye sayının mutlak değerini
döndürür.

Örnek:  EUROYAZ(-5) = 5

RASTGELE(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye verilen sayıya kadar bir sayı
döndürür.

Örnek:  EUROYAZ(12) = 5

SAYIFORMATLA(metin,metin, sayı)

İki metin ve tek sayı parametre alır ve verilen değerlere göre sayıyı
formatlar.

Örnek: SAYIFORMATLA(#0,’ TL’, 125456.45)=125.456 TL

TAMYAZ(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye sayının tam kısmını döndürür.

Örnek: TAMYAZ(12.56)=12

TLYAZ(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye 2 kuruş haneli TL formatlı
olarak döndürür.

Örnek: TLYAZ(125.35)=125,35 TL

USDYAZ(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye 2 kuruş haneli $ formatlı olarak
döndürür.

Örnek: TLYAZ(125.35)=$ 125,35

YUVARLA(sayı)

Tek sayısal parametre alır ve geriye tam sayı döndürür.

Örnek: YUVARLA(12.43)=12

YUVARLA(12.55)=13

Sorgulama:

EGER(mantıksal, metin, metin)

Bir mantıksal 2 metin parametre alır ve mantıksal değer doğruysa ilk
metin parametresini yanlışsa ikinci metin parametresini döndürür.

Örnek: EGER(1>0, ‘DOĞRU’, ‘YANLIŞ’)=DOĞRU

Formül:

ENBUYUK(sayı,…)

Birden fazla sayısal değer alır ve büyük sayıyı geri döndürür.

Örnek: ENBUYUK(12,5,41)=12

ENKUCUK(sayı,…)

Birden fazla sayısal değer alır ve küçük sayıyı geri döndürür.

Örnek: ENBUYUK(12,5,41)=5

ORTALAMA(sayı,…)

Birden fazla sayısal değer alır ve ortalamasını sayıyı geri döndürür.

Örnek: ORTALAMA(12, 5,4)=7

TOPLA(sayı,…)

Birden fazla sayısal değer alır ve sayıların toplamını  geri
döndürür.

Örnek: TOPLA(12,5,41)=21

Metin:

BUYUKHARF(metin)

Tek metin parametresi alır ve geriye verilen metin değeri büyük
harflere çevirerek döndürür.

Örnek: BUYUKHARF(‘metin’)=METİN

KIRP(metin)

Tek metin parametre alır ve geriye verilen metin değerin solundan ve
sağındaki boşlukları siler.

Örnek: KIRP(‘  metin’)=metin

KOPYALA(metin, sayı, sayı)

Bir metin ve iki sayısal değer alır. Verilen metin değeri 1. Sayısal
değerden başlayarak 2. Sayısal değer kadar kopyalayarak döndürür.

Örnek: KOPYALA(‘Barkod Etiket Pro’,1,6)=Barkod

KUCUKHARF(metin)

Tek metin parametresi alır ve geriye verilen metin parametresini
küçük harflere çevirerek verir.

Örnek: KUCUKHARF(‘Metin’)=metin

SAGDANKIRP(metin)

Tek metin parametresi alır ve geriye verilen metin değerinin
sağındaki boşlukları silerek verir.

Örnek: SAGDANKIRP(‘metin    ‘)=metin

SOLDANKIRP(metin)

Tek metin parametresi alır ve geriye verilen metin değerinin
solundaki boşlukları silerek verir.

Örnek: SAGDANKIRP(‘   metin‘)=metin

SAGDANKOPYALA(metin,sayı,sayı)

Bir metin ve iki sayısal değer alır. Verilen metin değeri 1. Sayısal
değerden sağdan başlayarak 2. Sayısal değer kadar kopyalayarak döndürür.

Örnek: SAGDANKOPYALA(‘Barkod Etiket Pro’,10,1)=Etiket Pro

SAGDAN(metin,sayı)

Bir metin ve bir sayısal değer alır. Verilen metin değeri en sağından sayısal
değer kadar kopyalayarak döndürür.

Örnek: SAGDAN(“Barkod Etiket Pro”,5)=t Pro

SOLDAN(metin,sayı)

Bir metin ve bir sayısal değer alır. Verilen metin değeri en solundan sayısal
değer kadar kopyalayarak döndürür.

Örnek: SOLDAN(“Barkod Etiket Pro”,5)=Barko

SAGINADOLDUR(metin,metin,sayı)

İki metin, bir sayısal değer alır. Verilen 1.metin değerin sağına verilen sayısal
değer kadar toplam olacak şekilde ekleyerek döndürür.

Örnek: SAGINADOLDUR(“ABC”,”0″,10)=ABC0000000

Örnek: SAGINADOLDUR(SAYAC(1,1),”0″,5)=10000

SOLUNADOLDUR(metin,metin,sayı)

İki metin, bir sayısal değer alır. Verilen 1.metin değerin soluna verilen sayısal
değer kadar toplam olacak şekilde ekleyerek döndürür.

Örnek: SOLUNADOLDUR(“ABC”,”0″,10)=0000000ABC

Örnek: SOLUNADOLDUR(SAYAC(1,1),”0″,5)=00001

Sayaçlar:

SAYAC(sayı,sayı)

İki sayısal değer alır ve ilk değerden başlayarak ikinci değer kadar
artırarak geriye sayış döndürür.

SAYAC her etiket tekrarı için aynı sayısı döndürür.

Örnek: SAYAC(1,1)

SAYACGENEL(sayı,sayı)

İki sayısal değer alır ve ilk değerden başlayarak ikinci değer kadar
artırarak geriye sayış döndürür.

SAYACGENEL her etiket tekrarı için farklı sayı döndürür.

Örnek: SAYACGENEL(1,1)

#ETIKETNO

Parametre almaz ve etiket tekrarına bakmadan baskıda o etiketin
numarasını verir.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
Ara