skip to Main Content

Barkod Etiketi Yazdırma

Açıklama: *                   Yazdır

Etiketlerin yazdırıldığı bölümdür.

Yazıcı İşletim sisteminde yüklü tüm yazıcılar burada listelenir ve herhangi bir yazıcı seçilir.
Kaynak Bazı yazıcılarda birden fazla kâğıt tepsisi bulunabilir. Bunların arasında seçim yapın.
Kopya Yazıcıda her sayfa kaç kopya çıkacağını belirtir.
Etiket Sayısı Veritabanı bağlantısı yoksa buradaki sayı kadar etiket basılır.

Bağlantı varsa veri tabanında bulunan kayıt sayısıdır.

Her Etikette Tekrarlanan Sayısı Sadece veri tabanı bağlantısı olduğunda geçerlidir. Veriden okutulacak Etiket Tekrar Alnın boşsa geçerlidir.
Veriden Okunacak Etiket Tekrar Alanı Sadece veri tabanı bağlantısı olduğunda geçerlidir.  Seçilen alan 0 (sıfır) veya daha küçük olduğunda en az 1 (bir) adet basılır. Alan 1.5 gibi bir sayı içeriyorsa 1 adet basılır.
Sağ taraf etiket tasarımı Burada etiket şeklinin üzerine basılarak istenilen satır veya sütundan etiket basmaya başlanır.

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top
Ara