Skip to content

Marka Tescil Başvuru Sınıfları

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN
SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TPE: 2016/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası
Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen Nis Sınıflandırmasına
uygun olarak, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (Enstitü)’na yapılan marka tescil
başvurularında esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesini oluşturmak ve bu listeye
ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası
Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşmasına ve 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
Mal ve hizmet sınıflandırma listesinin kapsamı ve uygulama
MADDE 3 – (1) Ekte yer alan Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesinde, mallar 34,
hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır.
(2) Bu listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara
ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların
veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilir.
(3) Bu liste, tüm malları ve hizmetleri kapsamaz. Herhangi bir genel başlık kapsamına
girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer
verilmesi durumunda; söz konusu mallar veya hizmetler, listede yer alan, aynı Nis sınıfında
bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı
kapsamda değerlendirilebilir.
(4) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde,
bu Tebliğ ekindeki listede yer alan gruplar esas alınır. Ancak, Enstitü marka tescil
başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya
hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha
geniş kapsamda değerlendirebilir.
(5) Enstitüye yapılan marka tescil başvurularında, Ekteki listenin 35 inci sınıfında yer
alan ve “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görüp satın alabilmeleri için malların* bir
araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik
ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” şeklinde ifade edilen
hizmetlerin yer alması durumunda “*” ile belirtilen alana mal veya mal grupları yazılır. Bu
alana hizmet ya da hizmet grupları yazılmaz.
2
(6) Enstitüye yapılan marka tescil başvurularında, mal ve hizmet listesi olarak bu
Tebliğin ve yürürlükten kaldırılan tebliğin ekindeki listelerin aynı anda ve bir arada yazıldığı
durumlarda, mal ve hizmet listesi bu Tebliğin ekindeki liste esas alınarak düzenlenir.
Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ
MADDE 4 – (1) 08/12/2014 tarihli ve 29199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE:
2014/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
EK:
Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi

1. SINIF

 • Sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılankimyasallar.
 • Gübreler ve topraklar.
 • İşlenmemiş suni reçineler ve işlenmemiş plastikler.
 • Yangın söndürücü maddeler.
 • Kırtasiye, tıbbi ve ev içi kullanım amaçlı olanlar hariç yapıştırıcılar.

2. SINIF

 • Boyalar, vernikler, laklar, pas önleyiciler, ahşabı koruyucu maddeler, boyalar için bağlayıcı
  ve inceltici maddeler, boya pigmentleri, metali koruyucu maddeler, ayakkabı boyaları; matbaa
  boyaları ve mürekkepleri, tonerler (dolu halde toner kartuşları dahil); besin maddelerini,
  ispençiyari ürünleri ve içecekleri boyamaya mahsus maddeler.
 • İşlenmemiş doğal reçineler.
 • Boyacılar, dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar için metal levhalar ve toz halde metaller.

3. SINIF

Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları,
leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri.
Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için
deodorantlar dahil; ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç).
Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç).
Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı
olmayan ağız gargaraları.
Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar.
Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama
amaçlı vaks.

4. SINIF

Sınai amaçlı yağlar, gresler, kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler.
Katı yakıtlar: kömürler, odun.
Sıvı ve gaz yakıtlar: benzin, mazot, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile bunların
kimyasal olmayan katkıları.
Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları (vakslar), parafinler.
Elektrik enerjisi.

5. SINIF

İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi ve
veterinerlik amaçlı radyoaktif kimyasal maddeler, ilaç ihtiva eden kozmetikler.
Tıbbi ve veterinerlik amaçlı kullanıma uygun diyetetik maddeler; insan ve hayvanlar için
diyet takviyeleri, gıda (besin) takviyeleri; zayıflama amaçlı tıbbi müstahzarlar; bebek
mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve tıbbi amaçlı bitkisel içecekler.
Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç): diş dolgu maddeleri, diş kalıbı alma
maddeleri, protez ve yapay diş yapıştırma ve tamir maddeleri.
Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri,
kağıt ve tekstilden mamul çocuklar, yetişkinler ve evcil hayvanlar için bezler.
Zararlı böcek, zararlı bitki, zararlı mantar ve kemirgenleri yok edici maddeler.
İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı temizleyici ve kötü kokuları
giderici maddeler.
Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar, ilaçlı sabunlar,
dezenfekte edici sabunlar, antibakteriyel el losyonları.

6. SINIF

Değerli olmayan maden cevherleri.
Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri: inşaat demirleri; inşaatlar için
adi metalden hasır ve etriyeler; levha, kütük, çubuk, profil, tabaka, sac halinde adi
metaller.
Barınma, saklama, muhafaza etme, kaplama, sarma, çevreleme, depolama, yerleştirme amaçlı
metalden malzemeler ve araçlar: metalden mamul yapılar, metal kutular, metal ambalajlar,
alüminyum folyo, metalden çitler, korkuluklar, metalden tüpler, metal kaplar, madeni depolar,
metal nakliye sandıkları, metal portatif merdivenler.
Eleme, filtreleme ve benzeri amaçlar için yapılmış metalden malzemeler.
Metalden mamul kapılar ve pencereler, kepenkler, jaluziler, bunların kasaları.
Elektrik için olmayan madeni kablolar, teller.
Metalden hırdavatçı (nalburiye) eşyası: vidalar, çiviler, cıvatalar, somunlar, pimler,
pullar, dağcılar için metal pitonlar, zincirler, metal mobilya bağlantıları ve tekerlekleri,
sanayide kullanılan metal tekerlekler, kapı ve pencere kolları, metal menteşeler,
ispanyoletler, metal kilitler, kilit anahtarları, metalden anahtar taşıma halkaları,
metalden makaralar.
Metalden havalandırma, ısıtma, kanalizasyon, telefon, yeraltı elektrik ve iklimlendirme
tesisatları için havalandırma kanalları, menfezler, menfez kapakları, bacalar, baca şapkaları,
menhol (baca) kapakları, ızgaralar.
Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler:
tabelalar, panolar, plakalar, metalden ışıksız trafik yönlendirme işaretleri.
Metalden mamul sıvı veya gaz nakli amaçlı borular, sondaj boruları ve bunların bağlantı
parçaları: metalden vanalar, manşonlar, dirsekler, klipsler, uzatmalar.
Madeni para kasaları.
Metalden mamul demiryolu malzemeleri: raylar, ray bağlantıları, makaslar.
Madeni iskele babaları ve şamandıraları, madeni dubalar, deniz taşıtları için çapa demirleri.
Döküm işleri için madeni kalıplar (makine parçası olanlar hariç).
Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri; adi metalden mamul
müsabakalarda verilen kupalar.
Metalden mamul kapaklar, şişe kapakları.
Madeni direkler, madeni dikmeler, madeni inşaat iskeleleri, madeni kazıklar, madeni
kuleler.
Kaldırma, yükleme ve nakil için madeni paletler, madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada
kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, bantlar ve şeritler.
Araç tekerlekleri için metal takozlar
Taşıtlar için metalden mamul profil çıtalar (dekorasyon amaçlı).

7. SINIF

Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi
için makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar, üç boyutlu
yazıcılar.
İş makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama makinaları, sondaj
makinaları, kaya delme makinaları, süpürme makinaları ve aynı işleve sahip robotik
mekanizmalar.
Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler, aynı işleve
sahip robotik mekanizmalar.
Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde kullanılan
makineler ve robotik mekanizmalar, içecek yapım ve işleme makineleri.
Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları:
hidrolik, pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri,
dişliler, silindirler, pistonlar, türbinler, filtreler; kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer
alan parçalar: taşıtlar için yağ, yakıt ve hava filtreleri, egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler,
silindir başları, pistonlar, karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları, enjektörler, yakıt tasarruf
cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujiler.
Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar.
Lastik sökme ve takma makineleri.
Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler.
Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, hidrolik ve pnömatik
zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı
püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj
makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve
yukarıda sayılan makine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar.

Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim
cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla aynı
işleve sahip robotlar.
Matbaa makineleri.
Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri,
tasnifleme makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve robotik
mekanizmalar (elektrikli plastik kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil).
Tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar.
Makine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve
bunların tabancaları dahil).
Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama
makineleri (çamaşır/bulaşık yıkama makineleri, ısıtmalı olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma
makineleri dahil); zemin, halı veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli
süpürgeler ve bunların parçaları.
Otomatik satış makineleri.
Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri.
Elektrikli açma kapama mekanizmaları.
Makine ve motorlar için silindir contaları.

8. SINIF

Değerli madenlerden olanlar dahil çatallar, kaşıklar, bıçaklar ve kesme, doğrama, soyma
amaçlı elektrikli olmayan kesici mutfak aletleri.
Kesici ve dürtücü silahlar.
Güzellik amaçlı ve kişisel bakım için kullanılan bu sınıfa dahil aletler: tıraş, epilasyon,
manikür, pedikür aletleri, saç düzleştirme ve kıvırma amaçlı el aletleri, makaslar.
Makine, cihaz ve taşıt onarımı, inşaat, ziraat, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili elle çalışan
(elektrikli olmayan ve motorsuz) aletler.
Elektrikli-elektriksiz, buharlı ütüler.
Her türlü malzemeden mamul alet sapları.

9. SINIF

Bilim, denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, sanayide ve laboratuvarda kullanım amaçlı olanlar
dahil ölçme aletleri, cihazları: tıbbi amaçlı olmayan termometreler, barometreler,
ampermetreler, voltmetreler, nem ölçerler, test cihazları, teleskoplar, periskoplar, pusulalar;
taşıt göstergeleri; laboratuvarlarda kullanılan malzemeler: mikroskoplar, büyüteçler,
dürbünler, deney malzeme ve cihazları.
Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için
cihazlar: kameralar, fotoğraf makineleri, televizyonlar, videolar, cd-dvd kayıt ve oynatıcı
cihazlar, mp3 çalar, bilgisayarlar, masa üstü-tablet bilgisayarlar, giyilebilir teknolojik
cihazlar (akıllı saatler, bileklikler, başa takılan cihazlar), mikrofonlar, hoparlörler,
kulaklıklar; haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları: cep
telefonları ve bunların kılıfları, sabit telefonlar, telefon santralleri, bilgisayar yazıcıları,
tarayıcılar, fotokopi makineleri.
Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları;
bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen
elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve elektronik
ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video müzik klipleri.
Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.
Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri.
Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı iletkenler, elektronik devreler,
entegreler, yongalar (çipler), diyotlar, transistörler, manyetik kafalar, saptırıcılar; elektronik
kilitler, fotoseller, elektronik açma kapama mekanizmaları, algılayıcılar (sensörler).
Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları.
Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar.
Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları.
Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları: fişler, buatlar,
anahtarlar, şalterler, sigortalar, balastlar, starterler, elektrik panoları, rezistanslar, soketler,
transformatörler, adaptörler, şarj cihazları, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller,
aküler, elektrik enerjisi üretimi için güneş panelleri.
Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller.
Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları.
Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın
söndürme hortumları ve yangın söndürme vanaları dahil).
Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar.
Dekoratif mıknatıslar.
Metronomlar.

10. SINIF

Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar.
Yapay organlar ve protezler.
Tıbbi ortopedik malzemeler: tıbbi korseler, ortopedik ayakkabılar, elastiki ve destekleyici
bandajlar.
Ameliyathane giysileri ve steril örtüler.
Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler.
Prezervatifler (kondom/kaput).
Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar.
Tıbbi amaçlı bilezikler ve yüzükler, romatizma önleyici bileklikler ve yüzükler.

11. SINIF

Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri).
Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli ısıtma amaçlı cihazlar: kombiler, boylerler, kalorifer
kazanları ve petekleri, eşanjörler, sobalar, kuzineler; güneş enerjisi kolektörleri.
Buhar, gaz ve sis (duman) üreteçleri (jeneratörleri): buhar jeneratörleri (kazanları), asetilen
jeneratörleri, oksijen jeneratörleri, nitrojen jeneratörleri.
İklimlendirme ve havalandırma cihazları.
Soğutucular ve dondurucular.
Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve
cihazlar: fırınlar, elektrikli tencereler, elektrikli su kaynatıcıları, mangallar, barbeküler,
elektrikli çamaşır kurutucuları, saç kurutucuları ve el kurutma cihazları.
Sıhhi tesisat ürünleri: musluklar, duş takımları, klozet iç takımları, banyo-duş kabinleri,
küvetler, klozetler, evyeler, lavabolar, musluklar için contalar, salmastralar (musluk iç
takımı).
Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı.
Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar,
elektrikli veya elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar), elektrik ısıtmalı
çoraplar.
Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları.
Sanayi tipi pişirme, kurutma ve soğutma tesisatı.
Pastörize ve sterilize edici makineler

12. SINIF

Motorlu kara taşıtları (motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve
transmisyon bağlantıları, transmisyon kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve
balataları, şasiler, kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar,
jantlar.
Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları.
Taşıt kasaları, damperli kasalar, traktör römorkları, frigorifik kasalar, römork bağlantıları.
Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları, emniyetli çocuk koltukları, koltuk kılıfları,
araç örtüleri (aracın şeklini almış), güneşlikler.
Sinyaller ve yön sinyalleri için kollar, taşıt camları için silecekler, silecek kolları.
Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler, lastik tamir takımları, taşıt lastikleri için
yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar.
Taşıt camları, emniyetli taşıt camları, taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar.
Patinaj zincirleri.
Taşıtlar için portbagajlar, bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler.
Lastik şişirme pompaları.
Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar.
Yolcular için emniyet kemerleri, havalı yastıklar.
Bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, pusetler.
El arabaları, pazar arabaları, tek veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev eşyaları
için tekerlekli taşıyıcılar.
Raylı taşıtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar, teleferikler, telesiyejler.
Deniz taşıtları ve parçaları (motorları hariç).
Hava taşıtları ve parçaları (motorları hariç).
13. SINIF
Ateşli, havalı, yaylı silahlar ile bunlara ait kılıf ve askı kayışları.
Ağır silahlar, havanlar, roketler.
Havai fişekler.
Kişisel kullanım için koruyucu gazlar.

14. SINIF

Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan
mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri, değerli metalden heykeller ve biblolar.
Saatler ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil).
Değerli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar.
Tespihler.

15. SINIF

Müzik aletleri ve kutuları.

16. SINIF

Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma
malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler
(kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler.
Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri.
Matbaa ve ciltleme malzemeleri.
Basılı yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir
makbuzları, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar.
Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar
ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, silgiler, kırtasiye tipi
bantlar, el işi için karton, yazı kağıtları, kopyalama kağıtları, yazarkasa kağıt ruloları, çizim
aletleri, kara tahtalar, resim boyaları.
Büro makineleri.
Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar.

17. SINIF

Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve
folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler.
Yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeleri: yalıtım amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım için
kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için örtüler, derz dolguları, contalar, o-ringler
(motor, silindir contaları ve musluklar için contalar hariç).
Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için
kullanılanlar dahil), boru kılıf ve rakorları; tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru
kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları (yangın hortumları
hariç).
Taşıtlar için sentetik malzemelerden mamul profil çıtalar (dekorasyon amaçlı).

18. SINIF

İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler.
Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka
sınıflarda yer almayan eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar,
anahtar muhafazaları, bavullar, valizler.
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar.
Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları.

19. SINIF

Bu sınıfa dahil biçimlendirilmemiş halde malzemeler: kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento,
kireç, alçı, sıva, beton, blok mermer.
Beton, alçı, toprak, kil, taş, mermer, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmiş
ve şekil almış yapı/inşaat/yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler: metalden olmayan
binalar/yapılar, yapı elemanları, direkler, bariyerler, tabii veya sentetik ısı ile yapıştırılabilen
kaplamalar, çatılar için ziftli kartonlar, ziftli kaplamalar, ahşap ve sentetik malzemeden kapı
ve pencereler.
Yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri.
Beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller.
İnşaatlar için cam ürünleri.
Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları.
Akvaryum kumları.

20. SINIF

Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar.
Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, deniz yatakları
(kampçılar için uyku tulumları hariç).
Aynalar.
Arı kovanları, suni petekler ve petek çıtaları.
Bebekler için ana kucakları, parmaklıklı oyun parkları (iç mekanlar için), bebek beşikleri,
yürüteçler.
Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik
kartları, künyeler, isimlikler, etiketler.
Ahşap veya sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar,
bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kapları, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar,
taşıma paletleri, bunlarla birlikte kullanılan kapaklar.
Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya bağlantıları,
açma kapama tertibatları.
Tahta, mantar, kamış, bambu, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, istiridye kabuğu,
kehribar, sedef, lületaşı, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve
dekorasyon eşyaları: biblolar, duvara asılan süsler, heykeller ve bu malzemelerden mamul
müsabakalarda verilen kupalar.
Sepetler, balıkçı sepetleri.
Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, yataklar.
Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler.
Bambu perdeler, stor perdeler (iç mekan), şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu
perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları.
Araç tekerlekleri için metalden olmayan takozlar.

21. SINIF

Elektriksiz temizlik aletleri ve gereçleri: boya fırçaları hariç fırçalar, çelik talaşları, süngerler,
çelik yünleri, üstüpüler, tekstilden mamul temizleme ve silme bezleri, bulaşık eldivenleri,
elektrikli olmayan cilalama makineleri, halı süpürgeleri, sopalı yer paspasları.
Diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları, diş ipleri, tıraş fırçaları, saç fırçaları, taraklar.
Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, bu sınıfta yer alan ve elektrikle çalışmayan ev
ve mutfak gereçleri (çatal, bıçak, kaşıklar hariç): yemek servis takımları, kap-kacak, şişe
açacakları, saksılar, pipetler, elektriksiz pişirme aletleri.
Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır kurutmalıkları, elbise askıları.
Ev hayvanları için kafesler, akvaryumlar, vivaryumlar, terraryumlar.
Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları: heykeller, biblolar,
vazolar ve bu malzemelerden mamul müsabakalarda verilen kupalar.
Fare kapanları, haşerat tuzakları, sinek ve haşeratı kovucu veya yok edici elektrikli cihazlar,
sinek yakalayıcılar, sinek raketleri.
Parfüm bekleri (yandığında koku yayan bekler), parfüm spreyleri ve vaporizatörleri
(püskürteç), elektrikli-elektriksiz makyaj temizleme aletleri, pudra ponponları, tuvalet eşyaları
için kutular.
Püskürtmeli hortum başlıkları, sulama süzgeçleri için başlıklar, sulama aletleri, bahçe sulama
süzgeçleri, musluklara takılan uçlar.
İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları (inşaat için
olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan).

22. SINIF

Halatlar, ipler, ip merdivenler, hamaklar, balık ağları.
Çadırlar, tenteler, brandalar, yelkenler, araç örtüleri (araç şeklini almamış olanlar).
Tekstilden mamul ambalaj torbaları.
Kauçuk ve sentetik olmayan döşeme doldurma malzemeleri (yün, pamuk dahil).
Tekstil amaçlı sentetik elyaflar, işlenmemiş büküm elyafları, cam elyaflar.

23. SINIF

Tekstil amaçlı büküm iplikleri; dikiş, nakış ve örgü iplikleri, tireler, esnek iplikler.

24. SINIF

Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar.
Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler,
yorganlar, havlular.
Tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler.
Bebekler için kundak örtüleri.
Kampçılar için uyku tulumları.

25. SINIF

Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar,
fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler.
Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler.
Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler.

26. SINIF

Danteller ve nakışlar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, şeritler ve kurdeleler,
ekstraforlar, fitiller, giysiler için kumaştan yapılmış hazır harfler ve rakamlar, armalar, rütbe
işaretleri, vatkalar.
Giysiler için düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabı ve kemer tokaları, perçinler,
yapışkan bantlar, bağlar, toplu iğneler, iğneler, dikiş iğneleri, dikiş makinesi iğneleri, tığlar ve
örgü şişleri, iğne kutuları ve iğnelikler.
Yapma çiçekler, yapma meyveler.
Saç tokaları, saçı bağlamak için halkalar, taçlar, değerli metalden olmayan saç süsleri, takma
saçlar, postişler, elektrikli veya elektriksiz bigudiler.

27. SINIF

Halılar, kilimler, yolluklar.
Seccadeler.
Muşambalar, yapay çimen, döşemelik mantarlı muşamba (linolyum).
Spor amaçlı minderler.
Tekstilden olmayan duvar kaplamaları, duvar kağıtları.

28. SINIF

Oyunlar ve oyuncaklar.
Salonda oynanan oyunlar; harici ekran ya da monitör ile bağlanıp oynanabilen oyunlar için
aletler, makineler ve cihazlar (jetonla çalışanlar dahil).
Hayvanlar için oyuncaklar.
Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar.
Bu sınıfa dahil jimnastik ve spor aletleri; olta takımları, yapay balık yemleri, avcılık ve
balıkçılık için tuzaklar.
Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar, çıngıraklar, parti ve benzeri eğlenceler
için malzemeler, kağıttan parti şapkaları.

29. SINIF

Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri.
Kuru bakliyat.
Hazır çorbalar, bulyonlar.
Zeytin, zeytin ezmeleri.
Hayvansal kaynaklı sütler; bitkisel kaynaklı sütler; süt ürünleri (tereyağı dahil).
Yenilebilir bitkisel yağlar.
Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü
meyve ve sebzeler, salçalar.
Kuru yemişler.
Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin.
Yumurtalar, yumurta tozları.
Patates cipsleri.

30.SINIF

Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler.
Makarnalar, mantılar, erişteler.
Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar: Ekmek, simit, poğaça, pide, sandviç, katmer, börek,
yaş pasta, baklava, kadayıf, şerbetli tatlılar, puding, muhallebi, kazandibi, sütlaç, keşkül.
Bal, arı sütü, propolis.
Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere
soslar.
Mayalar, kabartma tozları.
Her türlü un, irmikler, nişastalar.
Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri.
Çaylar, buzlu çaylar.
Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler.
Sakızlar.
Dondurmalar, yenilebilir buzlar.
Tuz.
Hububattan (tahıl) imal edilmiş çerezler, patlamış mısır, yulaf ezmeleri, mısır cipsleri,
kahvaltılık hububat ürünleri, işlemden geçirilmiş buğday, arpa, yulaf, çavdar, pirinç.
Pekmez.

31. SINIF

İşlenmemiş tarım ve bahçecilik ürünleri, tohumlar.
Ormancılık ürünleri.
Canlı hayvanlar, kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar.
Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar.
Hayvan yemleri.
Malt (insan tüketimi için olmayan).
Evcil hayvanlar için alta serilen maddeler; kedi kumu.

32. SINIF

Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar.
Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar.
Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar.
Enerji içecekleri (alkolsüz); proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri.

33. SINIF

Alkollü içecekler (biralar hariç): Şaraplar, rakılar, viskiler, likörler, alkol içeren kokteyller.

34. SINIF

Tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar.
Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: pipolar,
puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, sigara sarmak için aletleri, sigara kağıtları,
nargileler, çakmaktaşları, çakmaklar, elektronik sigaralar ve bunlarla kullanılan kartuşlar.
Kibritler.

35. SINIF

Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve
fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için
online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.
Büro hizmetleri: sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin
derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin
sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri.
İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik
hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri,
ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme (başkası adına fatura yatırma,
vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri.
Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.
Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların* bir araya
getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik
ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).
* Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.

36. SINIF

Sigorta hizmetleri.
Finansal ve parasal hizmetler.
Gayrimenkul komisyonculuğu, müşavirliği ve idaresi hizmetleri.
Gümrük müşavirliği hizmetleri.

37. SINIF

İnşaat hizmetleri, inşaat araç – gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri.
Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve
makinelerinin kiralanması hizmetleri.
Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu).
Deniz araçlarının bakımı ve tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri.
Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri.
Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri.
Isıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri.
Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri.
Sınai makinelerin ve cihazların, büro makinelerinin ve cihazlarının, haberleşme cihazlarının,
elektrikli ve elektronik cihazların tesisi, bakımı ve tamiri hizmetleri.
Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri.
Saat tamiri hizmetleri.
Madencilik, maden çıkarma hizmetleri.
Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri.

38. SINIF

Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.
Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil).
Haber ajansı hizmetleri
39. SINIF

Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması
hizmetleri, tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, seyahat ile ilgili bilet sağlama, kurye
hizmetleri.
Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri.
Tekne barındırma hizmetleri.
Boru hattı ile taşıma hizmetleri.
Elektrik dağıtım hizmetleri.
Su temin hizmetleri.
Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri.
Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri.
Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri.

40. SINIF

Adi metallerin işleme hizmetleri.
Değerli metallerin işlenmesi hizmetleri.
Fotografik ve sinematografik ürünlerin işlenmesi hizmetleri, banyo, baskı ve foto gravür
hizmetleri.
Gıdaların kurutulması, konservelenmesi, dondurulması, pişirilmesi, tütsülenmesi,
salamura edilmesi hizmetleri; gıda işleme ve üretimi konularında bilgi verilmesi
hizmetleri.
Hayvan kesim hizmetleri.
Deri ve kürk işleme hizmetleri.
Saraçlık hizmetleri.
Kumaş işleme hizmetleri, yün işleme hizmetleri.
Terzilik hizmetleri, nakış işleme hizmetleri.
Ahşap ve kereste işleme hizmetleri.
Sanat eserlerinin çerçevelenmesi hizmetleri.
Sıvı, kimyasal madde, gaz, hava işleme hizmetleri.
Cam ve optik cam işleme hizmetleri.
Malzemelerin montajı (üçüncü şahıslar adına) hizmetleri.
Diş teknisyenliği (döküm) hizmetleri.
Çömlekçilik hizmetleri.
Enerji üretimi hizmetleri, jeneratörlerin kiralanması hizmetleri.
Kağıdın işlenmesi.
Baskı hizmetleri, ciltçilik hizmetleri.
Plastik işleme hizmetleri.

41.SINIF

Eğitim ve öğretim hizmetleri.
Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri.
Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi
kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet rezervasyonu ve bilet sağlama hizmetleri dahil).
Dergi, kitap, gazete vb. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya
ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin
sağlanması da dahil).
Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri.
Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri.
Fotoğrafçılık hizmetleri.
Tercüme hizmetleri.

42. SINIF

Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri, mühendislik ve
mimari tasarım hizmetleri, kalite ve standart belgelendirme amaçlı mal/hizmetlerin test
edilmesi.
Bilgisayar hizmetleri: bilgisayar programlama, bilgisayarı virüse karşı koruma, bilgisayar
sistem tasarımı, başkaları adına web sitelerinin tasarlanması, bakımı ve güncelleştirilmesi,
yazılım tasarımı, kiralanması ve güncelleştirilmesi, internet arama motoru sağlama, hosting,
bilgisayar donanımları alanında danışmanlık, bilgisayar donanımlarının kiralanması
hizmetleri.
Bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her
türlü tasarım hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri (reklam amaçlı tasarım ve peyzaj
tasarımı hariç).
Sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.

43.SINIF

Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.
Geçici konaklama hizmetleri, geçici konaklama ile ilgili rezervasyon hizmetleri, düğün
salonu kiralama hizmetleri, konferans ve çeşitli toplantılar için yer sağlama hizmetleri.
Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri.
Hayvanlar için geçici barınma sağlanması hizmetleri.

44.SINIF

Tıbbi hizmetler.
Güzellik bakımı hizmetleri.
Veterinerlik ve hayvan üretme, besicilik, nalbantlık ile ilgili hizmetler.
Tarım, bahçecilik ve ormancılıkla ile ilgili hizmetler; peyzaj tasarımı hizmetleri.
İşyeri ve personel sağlığı ile ilgili danışmanlık hizmetleri.

45.SINIF

Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil).
Güvenlik hizmetleri.
Evlendirme büroları hizmetleri.
Cenaze hizmetleri.
Giysi kiralama hizmetleri.
Yangın söndürme hizmetleri.
Refakat etme hizmetleri.
İş güvenliği konularında danışmanlık hizmetleri.
Sosyal ağ oluşturma hizmetleri.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
Ara