skip to Main Content

Tipografi – Mizanpaj

tipografi, grafik tasarımı, sayfa düzeni, mijanpaj

Tipografi, yunanca typos ve graphia kelimelerinden türemiştir Tipografi bir tasarıma uygun yazı yazmak demektir.

Yazının fontu, satır uzunluğu, satır boyutu, karakter büyüklüğü, karakterler arası boşluk, ve satırlar arası boşluk gibi etkenlerin biraraya gelmesi ile oluşur. Bütün bu elemanların sanatsal düzenlenmesiyle oluşturulan bir tasarım dilidir.  Görsel reklamların tümünde kullanılır ve iyi bir tipografi verilecek mesajı daha ikna edici hale getirir.

Tipografi dalında uzmanlaşmış bireylere Tipograf denir. Tipograflar; reklam tasarım, mizanpaj, web tasarımı gibi tanıtım sanatlarının ağırlıklı olduğu iş kollarında çalışırlar. Tipografi grafik tasarımın temel unsurlarındandır.

Tüm reklam ajanslarında, tüm görsel reklam tasarımlarında tipografi, en üst düzeyde uygulanması gereken bir unsurdur.

This Post Has 0 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
Ara